Tehničke karakteristike

Ključne značajke FoamLogix 2.1A
Maksimalni protok koncetrata pjenila 8 l/min
Maksimalni radni tlak sustava 17.2 bara
Podešavanje omjera 0.1-9.99%
Tip pjene A klasa A/B
Više...

FoamLogix 2.1A

HALE-ov sustav pjenila je dozator koncentrata pjenila baziran na protoku koji koristi dokazan senzor za mjerenje stvarnog protoka na izlazu pumpe.
Digitalni ulaz senzora protoka i stvarni izlaz klipne pumpe koncentrata pjenila se konstantno uspoređuju i osvježavaju od kontrolera koji automatski podešava željeno injektiranje koncentrata pjenila na izlazu.
Potpuna digitalna kontrola s tipkama za lagano korištenje.
Digitalni sustav pjenila uklanja tradicionalna ograničenja na tlak drugih sustava pjenila tako da duljine cijevi, protoci i tlakovi nemaju utjecaj.

Karakteristike:

  • Klipna pumpa 8 l/min
  • Kompjuterski kontrolirano doziranje pjene klase A po dobroj cijeni
  • Doziranje pritiskom tipke
  • Tipke sa strelicama dozvoljavaju mijenjanje omjera pjenila od 0.1% do 9.99%
  • Digitalna kontrola znači da korisnik pritiskom tipke precizno dobiva pjenu svaki put
  • Dostupna potpuna integracija na nove HALE pumpe ili kao komplet za nadogradnju pumpi drugih proizvođača
  • Veliki raspon senzora protoka

Polus d.o.o.
Hrvatske mornarice 1/H
HR-21000 Split
OIB: 80239155877
EU VAT: HR80239155877+385 (0)21 358 903

+385 (0)21 332 414

info@polus.hr